گفتمان سنگ‌پران

بحث‌ درباره صفحه «آزادی‌های یواشکی زنان» زیاد شده، هم له و هم علیه، و یحتمل این چند خط حداکثر حکم یک سوت وسط کنسرت راک دارد. به هر حال شاید آهنگ این سوت خفیف دو سه نفر را خوش بیاید. جریانی که در فلسطین اواخر دهه 1980 به راه افتاد و به نام انتقاضه معروف … به خواندن ادامه دهید