بگذار فریادمان را خودمان بزنیم

جناب ادوارد سعید کتاب مستطاب شرق‌شناسی را با نقل قولی از مارکس شروع می‌کند که می گوید «آنان نمی‌توانستند خود را بیان کنند؛ نیاز داشتند کسی بیانشان کند.» برای خواننده‌ای که نه در جریان محتوای کتاب سعید باشد و نه با نثر تیز و پرکنایه‌ی مارکس آشنا باشد این جمله صرفاً بیان خبری تلاش کسی … به خواندن ادامه دهید