این ادبیات که می‌گن چی چی هست حالا؟

برای من و هرکس از اطرافیانم که مثل من رشته‌شان ادبیات باشد (به خصوص ادبیات زبانهای خارجی، حکایت ادبیات فارسی کمی متفاوت است) یک مسئله‌ی همیشگی توضیح دادن دم دستی پژوهشمان است. نیمچه کابوس مشترکمان این است که در اتوبوس، جمع فامیل، یا میان رفقای دور و نزدیک همیشه کسی پیدا می‌شود که لخت و … به خواندن ادامه دهید