آیا خرسهای اصلاح‌طلب فقط عسل طبیعی می‌خورند؟

مصاحبه‌ی پرسروصدای محمدرضا خاتمی با روزنامه اعتماد را خواندم. جدای این که سرتاپایش افسوس می‌خوردم که چرا کار ما به اینجا کشید و حرص از این که چرا این آدم باید تا این حد مهمل بگوید، چند نکته جالب در لا به لای متن به ذهنم رسید: اول: چیز جالبی که در حرفهای خاتمی هست … به خواندن ادامه دهید